IGG Bouweconomie

igg-bouweconomie_logo.png

Financiële haalbaarheid en grip op kosten zijn basisvoorwaarden voor een succesvol project in de bouw. Zeker in de huidige wereld, waarin veranderingen sneller plaatsvinden dan ooit. IGG Bouweconomie levert onafhankelijk bouweconomisch advies waarmee u de kosten van uw project kunt beheersen. Onze specialisten helpen u bij het vormgeven van de business case, het begroten en monitoren van de (levensduur)kosten, het sturen op het beschikbare budget en het doorrekenen van gebouwalternatieven gedurende het ontwerpproces. Het resultaat is een optimale balans tussen uw investeringen en de gecreëerde waarde.        

Propositie aan Madaster gebruikers

IGG Bouweconomie heeft ruim 30 jaar ervaring in kostenmanagement van complexe bouwprojecten. De financiële module stelt gebruikers van Madaster in staat om de restwaarde van een gebouw op ieder gewenst tijdstip te bepalen. Achter de schermen levert IGG onafhankelijke kostendata aan voor diverse gebouw typologieën waarmee de gebruiker een betrouwbare inschatting kan maken van de restwaarde. Deze data wordt regelmatig geactualiseerd. IGG gelooft in lifecycle costs (LCC) en restwaarde als de belangrijkste, onafhankelijke parameters waarmee duurzame ontwerpbeslissingen kunnen worden gestimuleerd. 

Via Het Bouwkostenkompas stelt IGG reeds jarenlang kostenkengetallen beschikbaar voor architecten, ontwikkelaars, en andere professionals die snel en eenvoudig de bouwkosten van hun project willen bepalen. IGG Bouweconomie en Madaster werken samen aan een applicatie ‘van BIM naar Bouwkosten’ waarmee de gebruikers van Madaster op basis van de hoeveelheden in hun BIM een inschatting krijgen van de bouwkosten van hun project. Hiermee kan de gebruiker zijn budget bepalen; zijn project benchmarken of begrotingen opstellen. Ook heeft de gebruiker de mogelijkheid een expert van IGG in te schakelen voor bouweconomisch advies. 

Meer weten over IGG?
Website IGG
D.vanlaar@igg.nl