VB Groep

VB-Groep.png

Ontwikkelingen en projecten vereisen meer en meer een integrale benadering van betrokken partijen. Dat heeft te maken met veranderende wetgeving, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, gewijzigde financiële uitgangspunten, naast nieuwe inzichten over hoe mensen willen wonen en werken, winkelen en recreëren, leren en revalideren. Nieuwe uitdagingen dienen zich aan, die de grenzen van de traditionele vastgoeddisciplines overschrijden. VB Groep gaat die uitdagingen aan.

Onder de vlag van VB Groep opereert een groep solide ondernemingen, actief op het gebied van ontwikkelen en bouwen. De groep is landelijk actief, maar de focus ligt op Midden- en Zuid-Nederland. Iedere onderneming is zelfstandig en verantwoordelijk voor het eigen resultaat. Tegelijk maakt ieder gebruik van elkaars specifieke expertise. In die synergie ligt de onderscheidende kracht van VB Groep. Voor de ondernemingen, de medewerkers en hun opdrachtgevers: grotere partijen in de private en publieke sfeer zoals provinciale en gemeentelijke overheden, zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Propositie aan Madaster gebruikers

  • VB Groep neemt maatschappelijke verantwoording om het gebruik van materialen inzichtelijk te maken en zo de circulaire economie te faciliteren.
  • VB Groep deelt kennis over de toegevoegde waarde van Madaster.

Meer weten over VB Groep?

Website VB Groep
gs@vbgroep.nl