TBI

TBI.png

TBI is een groep ondernemingen die de fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt. Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. Binnen de segmenten Techniek, Bouw en Infra, onderscheidt TBI vijf marktgeoriënteerde clusters, waarbinnen de TBI-ondernemingen vanuit verschillende disciplines de markt bewerken, samenwerken en kennis delen, namelijk: Vastgoed - Wonen - Utiliteit - Technologie - Mobiliteit.

Propositie aan Madaster gebruikers

  • TBI kan voor haar klanten materialenpaspoorten opstellen en heeft de ambitie om in de toekomst standaard een materialenpaspoort ter beschikking te stellen bij oplevering van projecten.
  • TBI zet zich met o.a. dit partnership in op het bieden van nog meer toegevoegde waarde voor haar klanten, circulair ondernemerschap en innovatie.

Meer weten over TBI?
Website TBI
Wh.besier@tbi.nl