ICSadviseurs

Logo_ICS_Blauw_RGB.jpg

Wij zijn ICSadviseurs; bevlogen huisvestingsadviseurs sinds 1955. Met doordachte plannen leggen wij de basis voor waardevolle stukjes samenleving. Fijne plekken om naar hartenlust te leren, leven, spelen, werken, zorgen en ontmoeten. Wij zien duurzaamheid als noodzakelijke component om maatschappelijk vastgoed echt te doen slagen. De voorbeeldfunctie die onderwijsgebouwen of bijvoorbeeld gemeentehuizen hebben is enorm. Alleen al daarom. Bijvoorbeeld door schoolgaande kinderen in hun dagelijkse omgeving te laten zien wat duurzaamheid in de praktijk betekent. Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat ieder (ver)nieuw(d) gebouw ‘duurzaam’ is. Maar het begrip ‘duurzaam’ wordt verschillend aangevlogen. ICSadviseurs hanteert de term toekomstwaarde voor het gesprek over verduurzaming. Hierin worden energie, milieubelasting door materialen, biodiversiteit, gezondheid, blijvende functionaliteit en betaalbaarheid in gezamenlijkheid afgewogen. Zodanig dat het gebouw het gebruik optimaal ondersteund en zo dat toekomst van waarde blijft. Kortom, waardevol vastgoed, vastgoed vol waarde.

PROPOSITIE AAN MADASTER GEBRUIKERS

Madaster gebruikt ICSadviseurs om waarde van het vastgoed vast te leggen naar de toekomst. Wij bieden daarbij ondersteuning o.a. door :

  • Faciliteren van workshops om duurzame ambitie te formuleren.
  • Vertalen van circulaire ambities naar Programma’s van Eisen en aanbestedingsdocumenten.
  • Bewaken duurzame en circulaire uitgangspunten in ontwerp- en uitvoeringsproces.
  • Financiële vertaling circulaire uitgangspunten naar projectkosten en opbrengsten.
  • Integratie Meer Jaren Onderhoudsplannen en effectief gebouwbeheer met Madaster.

Meer weten over ICSadviseurs?
Website ICSadviseurs
Janwillem.van.kasteel@icsadviseurs.nl
Carmen.buitenhuis@icsadviseurs.nl
Bvanderkleij@icsadviseurs.nl