Humble Buildings

Humble Buildings.png

HumbleBuildings is een totaal vastgoedadviesbureau, bestaande uit diverse bedrijven met een gelijke missie. Wij creëren en bouwen een omgeving waarin gebouwen gezond, duurzaam en efficiënt zijn. Hierbij ligt de focus rondom digitalisering binnen de gebouwde omgeving. HumbleBuildings richt zich op ICT, inspecties, vastgoedbeheer en advies voor alle disciplines binnen het vastgoed van onze opdrachtgevers. Voor onze opdrachtgevers proberen we verder te kijken dan de algemene discoursen. Door de principes van de Circulaire Economie toe te passen creëren we meerwaarde voor de toekomst. We verbinden, engineeren, en monitoren materiaaltoepassingen bij realisatie, transformatie en exploitatie van uw gebouwen.

Propositie aan Madaster gebruikers

  • Toepassing van het materialenpaspoort bij nieuwbouw, renovatie en transformatieprojecten.
  • Koppeling van onderhoudsactiviteiten in de Humble omgeving aan materialenpaspoorten waardoor een geactualiseerd gebouwdossier ontstaat en inzicht wordt gecreëerd in Madaster wanneer materialen vrijkomen.
  • Middels onze Inspecties en 3D scanner maken we het mogelijk om ook bij bestaand vastgoed,
  • materialenpaspoorten te genereren en de reikwijdte van beide platformen te vergroten.

Zie HIER meer informatie over de gezamenlijke propositie van Madaster en Mandel.

Meer weten over Humble/Mandel?
Website Mandel
jl@mandel.nl