Giesbers

In een steeds sneller veranderende samenleving, meer en meer gericht op duurzaamheid, wilt Giesbers zich continu blijven ontwikkelen als creatieve, ondernemende, innovatieve en meedenkende ontwikkel- en bouwpartner en integraal aanbieder van huisvestingsoplossingen. Duurzaamheid als strategisch uitgangspunt en klantgerichtheid tot in de haarvaten van onze slagvaardige organisatie. Hierbij de bereidheid om oude conventies los te laten en nieuwe wegen te bewandelen. Vanuit ons motto ‘’ruimte creëren, dromen realiseren’’ zijn wij, vanuit een initiërende grondhouding, op zoek naar de meest ideale balans tussen proces- en kwaliteitseisen, wensen en duurzame ambities enerzijds en de haalbaarheid ervan anderzijds. Door het inleven in de klant en een onderlinge samenwerking op basis van vertrouwen zijn we in staat toegevoegde waarde te creëren in de gehele vastgoedcyclus. Hierbij zijn wij scherp in prijs, maar nog scherper in het achterhalen van de vraag achter de vraag van onze klanten, teneinde passend binnen de vraag meerwaarde te bieden in kwaliteit en proces.

Propositie aan Madaster gebruikers

  • Giesbers kan door de samenwerking met Madaster nu voor haar klanten projecten gaan voorzien van een materialenpaspoort en werken met o.a. de circulariteitsindicator in het Madaster platform. Giesbers draagt hierdoor bij aan het te elimineren van afval door gebouwen te documenteren.
     
  • Giesbers maakt zich hard voor een circulaire bouweconomie en kan hier als partner van Madaster nog concreter invulling aan geven. Doordat al haar projecten worden uitgewerkt in BIM is de koppeling met een materialenpaspoort snel gemaakt en kan op transparante wijze letterlijk toekomstwaarde worden gecreëerd voor breed scala aan klanten. Zowel binnen woningbouw als commercieel en maatschappelijk vastgoed. 

Meer weten over Giesbers?
Website Giesbers
pvandoorn@giesberswijchen.nl