draaijer+partners

draaijer+partners logo png.png

Als partner in strategische huisvesting vertalen wij ambitie naar omgeving voor gebruikers, ontwikkelaars en beleggers. draaijer+partners gelooft in leefbare omgevingen en gebouwen die gezond, sociaal, energieopwekkend, slim en circulair zijn. Om dit te creëren, realiseren en exploiteren, werken wij nauw samen met uiteenlopende klanten in de zorg-, leer-, werk-, en leisureomgeving.

Met zo'n 75 adviseurs en managers verspreid over onze vestingen in Utrecht en Groningen lopen onze expertises uiteen van onderzoek en inspiratie tot en met exploitatie en beheer. Wij regisseren de integrale samenwerking met de partners en toeleveranciers, met de gebruikers als middelpunt. Samen met onze partners werken wij hard om ambities te vertalen naar toekomstbestendige omgevingen. 

Propositie aan Madaster gebruikers

  • Advisering over toepassingen van het materiaalpaspoort in verschillend projectfasen  (van sloop tot exploitatie)
  • Begeleiding tijdens ontwerp- en realisatiefase bij het tot stand brengen van een materiaalpaspoort
  • Begeleiding tijdens de exploitatiefase bij het up-to-date houden van het materiaalpaspoort
  • Life Cycle Cost berekeningen inclusief restwaarde materialen

Meer weten over draaijer+partners
Website draaijer+partners
s.de.ruig@draaijerpartners.nl