De Groene Jongens

DGJ_Logo_Nieuw.png

De Groene Jongens is een bureau gespecialiseerd in het conceptualiseren en ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de gebouwde omgeving. We staan ontwikkelaars, architecten en gebouweigenaren bij in het formuleren en verwezenlijken van duurzaamheidsambities van gebouwportfolio´s, transformaties, renovaties en nieuwbouw projecten. Hiervoor hanteren we een integrale benadering, waarin duurzame bouw- en installatietechniek worden geïntegreerd met thema´s zoals de energietransitie, circulaire economie, comfortabele en slimme gebouwen.

Onze aanpak is gericht op het optimaal samenbrengen van de mogelijkheden die er voor handen zijn: van subsidies en certificeringen tot innovatieve technieken en optimalisaties in het gebouwontwerp. Net zoals voor onze opdrachtgevers is de business case leidend voor De Groene Jongens en berekenen we in verschillende stadia van het ontwerpproces de financiële, technologische, ecologische en sociale impact van onze adviezen. Dit inzicht zorgt voor gefundeerde beslissingen op de juiste momenten en het best mogelijke en meest duurzame eindresultaat.

Propositie aan Madaster gebruikers

  • De Groene Jongens produceert materialenpaspoorten, waarmee het een bijdrage levert aan de doel  van Madaster om afval te elimineren door materialen een identiteit te geven.
  • De Groene Jongens kijkt kritisch naar het materiaalgebruik in gebouwontwerpen en geeft o.a. op basis van levenscyclusanalyses advies waarmee de milieu-impact van het gebouwontwerp geminimaliseerd kan worden.
  • De Groene Jongens gaat het gesprek aan met opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in circulair bouwen, maar nog niet weten waar en hoe ze moeten beginnen. Gezamenlijk verkennen we graag de mogelijkheden en belichten we de kansen om gebouwen te realiseren die passen in een circulaire economie.

Meer weten over De Groene Jongens?
Website De Groene Jongens
S.kramer@degroenejongens.nl