BPD

bpd-logo.png

BPD, Bouwfonds Property Development, is een grote gebiedsontwikkelaar die nieuwbouw woonomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Sinds onze oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 356.000 woningen mogelijk gemaakt. Met trots zien we dat er vandaag meer dan één miljoen mensen in woonwijken wonen waarin onze bijdrage zichtbaar is. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn thuis in een prettige leefomgeving. En dat blijven we doen, zodat fijn wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft.

Wij ontwikkelen duurzaam en verantwoord
BPD heeft de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezondheid zijn onze leidende principes, zowel bij de transformatie van de bestaande stad als bij onze nieuwbouwontwikkelingen. Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om een brede, integrale en inhoudelijke blik. Het uiteindelijke gebruik van de woning door de klant staat daarbij voor ons altijd centraal. Daarom werkt BPD bijvoorbeeld nauw samen met gemeenten aan klimaatbestendige oplossingen. Duurzame producttoepassingen verbinden wij aan persoonlijk voordeel voor de bewoner zoals lagere woonlasten als gevolg van energiebesparing.

Frans Holleman, directeur regio Noord-Oost & Midden van BPD: "Het (her)gebruiken van grondstoffen en het beperken van afvalstromen bij de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van gebieden maakt integraal deel uit van de duurzaamheidsambities van BPD. We zijn met onze ketenpartners een leertraject gestart hoe we nieuwbouwwoningen circulair kunnen ontwikkelen. Een belangrijke stap om grip te krijgen op de circulaire waarde van nieuwbouwwoningen, is een materialenpaspoort. Daarom starten we met 1.000 te ontwikkelen woningen in Noord-Oost & Midden Nederland die opgenomen worden in Madaster, het kadaster voor materialen."

Meer weten over BPD?
Website BPD