Boot

 BOOT is een organiserend ingenieursbureau met ruim 120 medewerkers en wij leveren integrale advies- en managementdiensten. We zijn actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied: infrastructuur, bouw, mobiliteit, groen, water en milieu, en met één duidelijke focus: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft. In onze maatschappelijke uitdagingen neemt BOOT verantwoordelijkheid om een toekomstbestendige, prettig leefbare en inspirerende leefomgeving te creëren. BOOT is koploper op het gebied van klimaatadaptatie en circulaire economie. BOOT is decennialang betrokken bij complexe sloop- en demontageprojecten. Vanuit onze betrokkenheid bij deze stedelijke grondstoffenmijnen heeft BOOT het initiatief genomen om Insert op te richten. Daarnaast zetten wij vol in op het toepassen van het circulaire gedachtegoed in onze infra- en groenprojecten. Door de plek die wij innemen in onze projecten, zorgen wij ervoor dat circulariteit realiteit wordt. Plannen maken en dan vooral doen!

Propositie aan Madaster gebruikers

  • BOOT voert quick scans uit om circulaire kansen te signaleren tot circulaire aanbestedingen van uw sloop- en infraprojecten.
     
  • BOOT voert materiaal- en stoffeninventarisaties uit waarmee u uw vastgoed op Madaster plaatst. Hiervoor zetten zij hun inventarisatie app in en maken ze gebruik van een digitale koppeling met Madaster.
     
  • Daarnaast initieert en denkt BOOT graag mee in programma’s om de circulaire economie te versnellen en leveren zij advies en managementdiensten. BOOT zet graag haar denkkracht in om uw project circulair vorm te geven, passend bij uw ambitie.


Meer weten over Boot?
​​Website Boot
Jac.poppe@buroboot.nl ​​​​​