TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Hiertoe zijn wij bij wet opgericht als publiekrechtelijke rechtspersoon. Deze TNO-wet geeft ons een aantal bijzondere taken en kaders en verbindt daaraan specifieke voorwaarden waaronder wij ons werk moeten uitvoeren. Het doel daarvan is dat wij onafhankelijk en betrouwbaar oplossingen kunnen blijven creëren voor de uitdagingen die de samenleving ons stelt. Binnen de Unit Circulaire Economie en Milieu werken wij aan innovaties die de economie versterken en de ecologische footprint verminderen. Het gaat hier vooral om innovaties die nog niet door de markt kunnen of worden opgepakt. Zo ook innovaties in de bouwsector rondom het circulair inzetten van bouwmaterialen en producten.

Propositie aan Madaster gebruikers

  • Het BOB model (Bouwmateriaal in Beeld) van TNO maakt op geaggregeerd niveau helder welke bouwmaterialen er in de Nederlandse gebouwde omgeving zitten. Dit is aanvullend op de registraties van individuele gebouwen in Madaster. 
  • Daarnaast analyseert TNO voor haar partners niet alleen de potentie van het hergebruik van materialen, maar ontwikkelt zij ook methodes om kwaliteit, restwaarde, milieu impact en logistieke implicaties te bepalen met als doel hergebruik/recycling van bouwmaterialen en componenten te bevorderen.

Meer weten over TNO?
Website TNO
willemijn.vanderwerf@tno.nl