NIBE

NIBE.png

Het NIBE onderzoekt en adviseert op het gebied van duurzaamheid in de bouw. Het NIBE wil nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust bouwen. Het kwantificeren van de milieu-impact van bouwmaterialen en bouwwerken ziet het NIBE als een belangrijke, concrete stap naar het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het NIBE vindt het in die hoedanigheid ook belangrijk om de milieuwinst van pionierende en onconventionele bouwwijzen (zoals circulair en biobased bouwen) inzichtelijk te maken. NIBE streeft naar betrokkenheid bij de gehele bouwketen en adviseert zowel producerende partijen, aannemers, architecten, ontwikkelaars als opdrachtgevers. Dit doen wij door middel van het geven van adviezen, het ontwikkelen van rekenmodellen, het doen van onderzoek, het geven van lezingen en het schrijven van artikelen.

Propositie aan Madaster gebruikers

  • NIBE en Madaster werken samen om datatoegang en -kwaliteit voor producten in de gebouwde omgeving te verbeteren. De database van NIBE wordt gekoppeld met Madaster zodat gebruikers van Madaster meer inzicht krijgen in de producten in hun gebouw, en de eigenschappen ervan. De gedetailleerde producteigenschappen worden ook toegepast om de circulaire parameters in Madaster betrouwbaarder te maken.
  • Madaster maakt de NIBE DUBOkeur certificatie inzichtelijk voor gebouweigenaren die producten met een DUBOkeur hebben.

Meer weten over NIBE?
Website NIBE
Website NIBE Milieuclassificaties
m.vanleeuwen@nibe.org