EcoChain

Ecochain.png

Ecochain is een online applicatie waarmee de milieuprestaties van het bedrijf, de processen, en alle producten kan worden berekend. Door milieudata te integreren met financiële data combineert Ecochain ecologie met economie. Zo krijgt de gebruiker inzicht hoe een onderneming op een winstgevende manier kan worden verduurzaamd.

PROPOSITIE AAN MADASTER GEBRUIKERS

  • LCA/EPD calculaties van ieder product in uw productportfolio
  • Nauwkeurige kostprijscalculaties
  • De business case van iedere duurzame verandering
  • Het koppelen van LCA databases aan uw BIM systeem
  • Het verkrijgen van real time inzicht in de footprint van leveranciers

Meer weten over EcoChain?
Website Ecochain
bmos@ecochain.com