USE CASES

Het Madaster platform heeft een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. Van strikte en elementaire opslag van gegevens, tot het ondersteunen van Environmental Social en Corporate Governance (ESG) rapportages voor multinationale vastgoedbeleggers. En van het leveren van de technologie aan bouwbedrijven om apps te maken voor kopers van woningen tot het ondersteunen van circulaire bedrijfsmodellen gebaseerd op Life Cycle Analysis (LCA) gegevens die gekoppeld zijn aan Building Information Models (BIM). 

Geïnteresseerd om Madaster te gebruiken? Bekijk onze abonnementsvormen!

Case: Investeringsfonds

Inzicht in de circulaire en financiële restwaarde van materialen binnen de portefeuille voor klanten en eigen gebruik;

Inspelen op toekomstige eisen van wetgeving en certificering;

Voldoen aan de wens van de opdrachtgever om meer inzicht te krijgen in de (rest)waarde van materialen op basis van circulaire ambitie.

Case: mkb-vastgoedbelegger

Vereenvoudigd vastgoed beheersysteem (dossier per object, portefeuilleoverzicht);

Ondersteuning van digitale documentatie voor aankoop/verhuur/verkoop/onderhoud;

Verbinding met partners voor portfoliodashboards of onderhoudsplanning.

Case: Gemeente

Inzicht in de voorraad materialen en producten binnen de gemeentegrenzen;

Inzicht in de mate van circulariteit van gemeentelijk vastgoed en infrastructuur in de vorm van een Madastrale gebiedskaart;

Potentiële ondersteuning van digitale archieven.

Case: Ziekenhuis / Universiteit

Bijdrage aan het duurzaamheidsbeleid door efficiënt (her)gebruik van materialen;

Ondersteunen van innovatieve financiering door de afschrijving te beperken tot de materiaalwaarde, het type materiaaltoepassing en de mogelijke toepassing van green bonds;

Verhoging van de opbrengst van de deconstructie (oogst) en de vroegtijdige aanpassing van onroerend goed.

Case: Particuliere woningeigenaar

Eigen woningdossier met alle contracten, handleidingen, serviceovereenkomsten op één plaats;

Eenvoudig inzien van product en materiaal garanties in geval van bijvoorbeeld een lekkend dak of andere defecten in de gebruiksfase;

Een aantoonbaar en overdraagbaar compleet woningdossier voor de makelaar, taxateur, hypotheekverstrekker of verzekeraar in geval van verkoop.

Case: Beleggingsmanager / Ontwikkelaar

Circulariteitsprincipes toepassen op ontwikkel of beheerprojecten door de keuze van de materiaaltoepassing;

Inspelen op toekomstige eisen van wetgeving en certificering;

In staat zijn om innovatief te financieren, bijvoorbeeld met ‘Green Bonds’.

Case: Architect

Digitale tooling ter ondersteuning van de architectonische wettelijke eisen (materialen paspoort / MPG berekening / circulariteitsindex);

Gebruik de archieffunctie ter ondersteuning van de digitale documentatie tijdens het ontwerp en de bouw;

Overdracht van het bouwdossier in Madaster naar de eindklant bij oplevering van het project.

Case: Beheerder van vastgoedfondsen

Inspelen op toekomstige eisen van wetgeving en certificering;

Het toepassen van tweedehands materiaal is de sleutel tot het verkleinen van de ecologische footprint (MPG);

Beter / eerder gebruik van de restwaarde voor geplande renovatie en/of sloop.

Case: Grootschalig bouwbedrijf

Ondersteunen van innovatieve bouw met materialen die hergebruik faciliteren, tijdelijke bouw, build-as-a-service business model;

Uniforme materiaalregistratie op alle bouwwerkzaamheden;

Het openen van de servicemarkt (beheer, onderhoud, aanpassing & garantie) op basis van digitale detailkennis.