WAARDECREATIE MET MADASTER

Ontwerpfase

Het platform stelt architecten en ontwerpers in staat om aan de eisen van hun klanten te voldoen met duidelijke beslissingen over materiaalkeuze en ontwerp voor demontage en hergebruik. Dit geeft hen een voorsprong op hun concurrenten. Het platform faciliteert ontwerpen met directe terugkoppeling over de toekomstige waarde van materialen en de waardering van de circulariteit.

Bouwfase

Het Madaster platform geeft inzicht in de inhoud en de hoeveelheid bouwmaterialen en -producten in constructies en helpt bouw- en installatiebedrijven bij de aankoop van tweedehands materialen tegen een concurrerende prijs, in de juiste hoeveelheid, van een nabijgelegen locatie.

Koppelingen met een grote verscheidenheid aan (lokale) productdatabases en tooling gerelateerd aan regelgeving of certificeringsmethoden, alsmede het gebruik van bedrijfsspecifieke productbibliotheken ondersteunen de bedrijfsprocessen van de bouwsector. 

Madaster biedt vastgoed ontwikkelaars een unieke mogelijkheid om alle leveranciers aan te sluiten op hun projecten en om op maat gemaakte materiaalpaspoorten en vastgoeddossiers te leveren aan hun huurders of kopers van door hen ontwikkeld vastgoed. Via de Madaster-registratie kan de vastgoed ontwikkelaar zijn klanten blijven bedienen en zijn leveranciers blijven beheren op basis van zeer gedetailleerde vastgoedgegevens.

Gebruik 

Verhoog de rest- / hergebruikswaarde van objecten. Wanneer een gebouw momenteel wordt afgeschreven tot een 0-waarde of zelfs een negatieve waarde als gevolg van de verwachte sloopkosten, zal bij Madaster een gebouw worden afgeschreven tot de waarde die de hergebruiks- of restwaarde van alle materialen en producten in dat specifieke gebouw vertegenwoordigt.

Een gebouw wordt gebruikt om in te wonen en te werken. Het herbergt een levende samenleving die voortdurend in verandering is. Gebouweigenaren ondersteunen de gebruikers in wat ze doen en willen. Veranderende eisen aan gebouwen mogen niet leiden tot verspilling of waardeverlies. Veranderingen, of ze nu gepland zijn als onderhoud of als gevolg van veranderingen in de gebruikersvraag, leiden tot materiaalstromen die te gelde kunnen worden gemaakt. Madaster levert continu de gedetailleerde kennis over welke materialen en producten waar gebruikt worden. Deze gegevens ondersteunen het hergebruik van materialen, bijvoorbeeld door het aanbieden van materialen en producten op digitale marktplaatsen voor hergebruikte materialen. 

Naast het gebruik van Madaster voor het beheer van de materiaalstroom tijdens het gebruik van het gebouw, kunnen onze partners u ondersteunen bij het creëren van koppelingen met facilitair beheer, vastgoedbeheer en gebouw-dashboardsystemen om actuele registraties te garanderen. ​​​​​​​​​​​​​​

Deconstructie

Het Madaster platform geeft inzicht in de inhoud en hoeveelheid bouwmaterialen en –producten in gebouwen, helpt deconstructie- en sloopbedrijven of de zogenaamde 'materiaal oogsters' bij het inventariseren op locatie en het verkopen van tweedehands materialen tegen een concurrerende prijs. 

Omdat Madaster de registratie van een grote verscheidenheid aan bouwgegevens (inclusief maatvoeringen en originele bouwmodellen) ondersteunt, kunnen deconstructie- en oogstwerkzaamheden op afstand worden ingepland op basis van de digitale tweeling. Dit verhoogt de efficiëntie en maakt vergelijking tussen verschillende aanbiedingen mogelijk.

Hergebruik

Het Madaster platform ondersteunt marktplaatsen, bouw-, oogst- en deconstructiebedrijven met gedetailleerde informatie over bouwmaterialen om bedrijfsmodellen op basis van hergebruik van producten en materialen te exploiteren. De gedetailleerde materiaal- en productkenmerken vergroten de mogelijkheden om digitale marktplaatsen te benutten. Vooral omdat de informatie beschikbaar is lang voordat de fysieke materialen en producten beschikbaar komen, is er veel tijd beschikbaar om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo de hergebruiksmogelijkheden en de marktwaarde te maximaliseren.

Vragen?

Voor meer informatie over Madaster, neem contact op via Info@madaster.com, of vul het contactformulier in.