zakelijk / publiek

Madaster creëert transparantie over vaste activa door het genereren van een materialenpaspoort van een fysiek object op basis van de registratie van de gebruikte materialen, componenten en producten. U krijgt inzicht in de materiële inhoud en waarde van herbruikbare materialen. Madaster dient als een 'one-stop-access-point' om eigendomsgegevens te benutten en om ambities te realiseren en te overstijgen gedurende de volledige levenscyclus van het object.

  • Financieel: Informatie over content, hoeveelheid, locatie en (rest)waarde van materialen i.v.m. hergebruik en/of waardering/afschrijving van gebouwen/producten maar ook voor onderbouwing voor subsidies of het verkrijgen van financiering tegen gunstiger voorwaarden
  • Milieu: ondersteuning in persoonlijke en bedrijfsdoelstellingen om klimaatimpact te verlagen zoals bijvoorbeeld de circulaire ambities, CO2 uitstoot, gebruik en van toxische materialen
  • Wet- en regelgeving: zowel national als internationaal wordt inmiddels geëist dat gebouwen een paspoort hebben, inzage wordt gegeven in circulariteit, uitstoot, toxiciteit etc.
  • Gezondheid: inzicht in gebruik van (toxische) materialen en de gezondheid van een gebouw

Bekijk hoe Madaster in elke fase van een vastgoedobject waarde creëert en wat concrete use cases zijn

Madaster maakt gebruik van de kracht van data-intelligentie en samenwerking om de bouw- en vastgoedsector circulair te maken.

We gebruiken open datastandaarden om opgeslagen gegevens uit te wisselen. Informatie over de toepassing van materialen wordt veilig bewaard en is voor onbepaalde tijd beschikbaar.

Vragen?

Voor meer informatie over Madaster, neem contact op via Info@madaster.com, of vul het contactformulier in.