Blog

Een circulaire economie creëer je samen

Auteur: Germien Cox, Madaster

Volgens Rabo Real Estate Finance draagt een vitale en duurzame economie bij aan een betere concurrentiepositie en veerkracht van klanten en daarmee hun financierbaarheid. Hoe werkt dit eigenlijk? Maarten Donkers, manager Kennis & Sturing, legt uit: “Naar de toekomst toe zijn er in feite twee drijvende krachten die van grote invloed zijn op de toekomstige waarde van het vastgoed. Enerzijds is dat alles wat met technologie en innovatie te maken heeft en anderzijds is dat alles wat met verduurzaming te maken heeft. Verwacht wordt dat de gebruiker in de markt meer slimme oplossingen vindt en meer waarde hecht aan een duurzaam pand. Ter versteviging van de concurrentiepositie is het dus essentieel om juist nu al te investeren in het waardebehoud van het pand.” Echter, investeringen kosten geld. Hoe kunnen al die extra kosten uiteindelijk de concurrentiepositie verstevigen en aan welk type investeringen moeten we denken? Maarten Donkers: “Het is onder meer belangrijk om te kijken naar mogelijkheden op het gebied van energiereductie, maar zeker ook naar mogelijkheden voor het hergebruik van materialen in een gebouw waardoor een gebouw uiteindelijk langer mee kan gaan. Hierdoor kan een restwaarde ontstaan die vervolgens weer kan bijdragen aan een sterke(re) business case en mogelijk een versteviging van de concurrentiepositie.”

Het is in de lijn der verwachting dat eigenaren van dergelijke sterke, duurzame business cases voor hun financiering aankloppen bij Rabo Real Estate Finance aangezien de bank zich profileert als koploper op het gebied van transformatiefinancieringen. Wat kan Rabo Real Estate Finance voor ze betekenen? Maarten Donkers: “Als bank willen we in eerste instantie de vitaliteit van Nederlandse ondernemers vergroten. Met het oog op vastgoed, staan drie thema’s centraal waar wij ondernemers graag bij helpen: innovatie, verduurzaming en transformatie. Wij proberen de circulaire gedachte te vertalen naar het financieren van vastgoed. Hergebruik van materialen in de vorm van transformatie is een voorbeeld van circulair denken. Nu wordt transformatie nog veelal gezien als het toekennen van een andere functie aan een gebouw. Een kantoor wordt een woning bijvoorbeeld. Echter, je kunt het ook breder zien. Wanneer je gebouwen uit elkaar gaat halen en de materialen weer gaat hergebruiken bijvoorbeeld. In dat geval hebben we het over materiaaltransformatie.” En voor dergelijke transformaties heeft Rabo Real Estate Finance al kant en klare financieringsvoorstellen op de plank liggen? Maarten Donkers vervolgt: “Bij transformatieprojecten is het allereerst van essentieel belang om de waarde van een transformatie te bepalen. Wat is de waarde in de nieuwe situatie? Welke kosten worden verwacht? Met behulp van experts kunnen wij de haalbaarheid van een transformatie bepalen. Vervolgens wordt samen met de ondernemer een passende financiering voor het betreffende project gezocht. Dat hoeft helemaal geen nieuw financieringsproduct te zijn. Belangrijk is dat het betreffende financieringsproduct is toegespitst op de ombouw van een bestaande naar een nieuwe situatie.”

 

Is te verwachten dat wanneer meer gegevens bekend zijn en waardebepalingen dus nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd, er in de toekomst specifieke financieringsproducten voor duurzame businessmodellen worden ontwikkeld? Maarten Donkers: “Wanneer het proces van waarde geven aan een “afvalproduct” als vastgoed bekend is, wordt het voor ons als bank een stuk eenvoudiger om de financiering daar op af te stemmen. Madaster speelt hierbij een belangrijke rol door dit proces inzichtelijk te maken.” Binnen het bankwezen is de financiering van circulaire businessmodellen eigenlijk dus nog volop in ontwikkeling? Maarten Donkers bevestigt: “Veel partijen zoeken inderdaad nog naar de juiste financieringsmodellen. Ook wij onderzoeken hoe wij aan deze toenemende vraag kunnen voldoen.”

Houd je aan het einde van de levenscyclus van een gebouw een probleem of een kans over?

Hoe onderzoekt Rabo Real Estate Finance dit? Maarten Donkers legt uit: “We zijn momenteel met de Circular Economy Challenge bezig waarin wij met 100 klanten in het land op zoek gaan naar een circulair businessmodel. Samen kijken we naar de keten van een bedrijf en onderzoeken welk deel circulair ingevuld kan worden. Bouw en vastgoed leent zich daar uitermate goed voor vanwege het gebruik van concrete materialen die vaak te hergebruiken zijn. Samen met deze en andere partijen waaronder Madaster willen we onderzoeken of we daar geschikte circulaire financieringsmodellen voor kunnen ontwikkelen.” En de gegevens uit een materialenpaspoort geven een bank meer inzicht in de mogelijkheden en eventuele restwaarde? Maarten Donkers vervolgt: “Het kan antwoord geven op de vraag: Houd je aan het einde van de levenscyclus van een gebouw een probleem of een kans over?” En bij een probleem gaan we slopen en bij een kans hebben we een circulair businessmodel in handen? Maarten bevestigt dit en voegt hier aan toe: “Wij vinden het bij Rabo Real Estate Finance belangrijk dat we samen met eigenaren van circulaire businessmodellen in deze pioniersfase blijven zoeken naar de best passende financieringsvorm. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met ggz-instelling Emergis in Zeeland waarbij een oud kantoorgebouw van Rijkswaterstaat een-op-een is hergebruikt en wij een passende financiering met de opdrachtgever hebben weten te ontwikkelen. Een circulaire economie creëer je uiteindelijk echt samen."

Vragen?

Voor meer informatie over Madaster, neem contact op via Info@madaster.com, of vul het contactformulier in.