Visie en Missie

We beschouwen de Aarde als een gesloten systeem waarbinnen geen verspilling mag plaatsvinden. Grondstoffen zijn gelimiteerd en schaars voorhanden. Om materialen oneindig beschikbaar te houden dienen ze gedocumenteerd te worden. “Afval is materiaal zonder identiteit”.

Het is de missie van Madaster om materiaal voor altijd beschikbaar te stellen door het een identiteit te geven. Als materialen een identiteit hebben, kunnen ze nooit als afval in de anonimiteit verdwijnen. Elk gebouw wordt een depot van materialen met een bepaalde waarde. 

Om dit te bereiken, creëert het Madaster platform transparantie over materiële activa in de gebouwde omgeving.  Product- en materiaalgegevens kunnen worden opgeslagen, verrijkt, gedeeld en beheerd. Een materiaalpaspoort geeft inzicht in de materialen, componenten en producten die gebruikt zijn om een gebouw te creëren, en in hun hoeveelheden.  Daarnaast bevat het materiaalpaspoort informatie over de kwaliteit van de materialen, hun locaties en hun monetaire en circulaire waarde. Op deze manier wordt het veel gemakkelijker om materialen te hergebruiken, afval te minimaliseren en de kosten van het materiaalverbruik te verlagen. Een beter inzicht in het materiaalgebruik zal de circulaire economie stimuleren en leiden tot betere ontwerpoplossingen.

Samen met een ecosysteem van partners biedt Madaster slimme datamanagement tools en inzichten die duurzame beslissingen en waardecreatie mogelijk maken - voor zakelijk succes en een gezondere planeet. Met een sterke focus op privacy, veiligheid en continuïteit is het platform wereldwijd beschikbaar en sluit het aan bij regionale praktijken en normen. 

We worden gedreven door onze visie om de mensheid in staat te stellen voor altijd gebruik te maken van materiaal. De realisatie van deze publieke ambitie wordt gegarandeerd door ons bestuursmodel. 

Vragen?

Voor meer informatie over Madaster, neem contact op via Info@madaster.com, of vul het contactformulier in.