Governance Model

Madaster streeft naar maatschappelijke impact. Om deze ambitie veilig te stellen, wordt het toezicht georganiseerd via een stichting zonder winstoogmerk, terwijl het aanbieden van de oplossing gebaseerd is op een bedrijfsmodel dat zorgt voor financiële stabiliteit. Door middel van financiële stabiliteit kan de functionele en geografische ontwikkeling worden gefaciliteerd, net als de marktstandaard beloning voor medewerkers en kapitaalverschaffers. Bovendien is het Madaster transparant in haar prijsbeleid (op basis van het zogenaamde kostprijs plus principe) en maakt zij geen onderscheid tussen verschillende gebruikers (het zogenaamde level playing field pricing). 

Madaster Foundation

Het Madaster platform is een initiatief van Madaster Foundation, een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk met een publieke status (ANBI). In de visie van Madaster Foundation kan afval in de vastgoedsector worden geëlimineerd door materialen een identiteit te geven door middel van een materialenpaspoort. Een onanhankelijke Raad van Toezicht houdt toezicht op de dienstverlening van Madaster. Lees meer over Madaster Foundation op www.madasterfoundation.org. 

Lees meer over de Madaster Foundation op www.madasterfoundation.com.

madaster services

Madaster Foudnation heeft de ontwikkeling en het beheer van het Madaster Platform uitbesteed aan een uitvoerende service organisatie: Madaster Services. Het centrale, wereldwijde dataplatform zorgt voor wereldwijde afstemming en consistentie. Het vergemakkelijkt de efficiëntie met betrekking tot ontwikkeling, onderhoud en beveiliging. Madaster Services beheert het platform op het gebied van technische ontwikkeling, operationele processen, administratie, communicatie en gebruikersondersteuning. 

Madaster Services wordt geleid door vier directeuren die met de Madaster Foundation overleggen over het te implementeren beleid en Madaster wereldwijd vertegenwoordigen. 

Bekijk onze corporate governance. 
 

Martijn Oostenrijk

Vragen?

Voor meer informatie over Madaster, neem contact op via Info@madaster.com, of vul het contactformulier in.